Motivační a vzdělávací program

Home / Motivační a vzdělávací program

Skupinový motivačně-kompetenční program je složen ze tří modulů (motivační program, projektové kompetence a digitální kompetence). Jeho cílem je podpořit účastnice v osobním a kariérním restartu a předat jim specifické kompetence pro zvýšení uplatnění na trhu práce. Témata dílčích modulů, harmonogram, výstupy a podmínky účasti jsou uvedeny níže.

Harmonogram vzdělávání 2. skupina

Rozsah a časový rozvrh modulů:

  • Každý ze tří modulů má rozsah 40 hod. prezenční výuky (+samostatná práce).
  • Frekvence setkání je 1krát týdně x 5 hod. (celkem 8 skupinových setkání/modul).
  • Předpokládaný den výuky je úterý mezi cca 8,30-14 hod (bude upřesněno).

Období realizace:
10-11/2017 Motivační program
12/2017-3/2017 Kompetenční program (= projektové kompetence, digitální kompetence)

Co účastí v programu získáte?

  • Profesionální kariérní portfolio
  • Svůj vlastní projektový záměr šitý na míru
  • Digitální sebeprezentační set

Podmínky účasti

  • Pravidelná docházka
  • Plnění domácích úkolů
  • Písemná sebereflexe pokroku

Co dále vás čeká kromě motivačního a vzdělávacího programu?