Mentorink s profesionály

Home / Mentorink s profesionály

Účastnice projektu měly jedinečnou možnost setkat se s inspirativními profesionály z různých oborů a s dalšími ženami, které úspěšně nastartovaly svou kariéru po návratu z rodičovké dovolené. Ti byli do projektu zapojeni jako mentoři. V každé etapě jsme uskutečnili skupinová setkání a také možnost absolvovat individuální konzultace s mentory dle vlastního výběru. Všechny účastnice měly také možnost vytvořit si svou profesionální videovizitku pro kariérní sebeprezentaci.

 

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ S MENTORY
INDIVIDUÁLNÍ MENTORINK
VIDEOVIZITKA

Co dále účastnice čekalo kromě mentorinku s profesionály?