Koučink a poradenství

Home / Koučink a poradenství

Individuální poradensko-koučovací program představuje individuální konzultace, které budou probíhat souběžně s hlavním motivačním a vzdělávacím programem. Všechny účastnice budou mít možnost individuálně pracovat s poradcem/koučem na plnění svých cílů a akčního plánu rozvoje. Frekvence konzultací bude stanovena individuálně dle potřeb jednotlivých účastnic, předpokládáme cca 1krát za 14 dní. Program je doplněn také o mastermind setkání, která budou zařazena dle potřeby účastnic (mastermind představuje systematicky vedená pracovní setkání cílená na konkrétní témata či problémy účastnic s využitím skupinové dynamiky).

 

Co dále vás čeká kromě koučinku a poradenství?