Koučink a poradenství

Home / Koučink a poradenství

Individuální poradensko-koučovací program představoval individuální konzultace, které probíhaly souběžně s hlavním motivačním a vzdělávacím programem. Všechny účastnice měly možnost individuálně pracovat s poradcem/koučem na plnění svých cílů a akčního plánu rozvoje. Frekvence konzultací byla stanovena individuálně dle potřeb jednotlivých účastnic. Program byl doplněn také o mastermind setkání, která byla zařazena dle potřeby účastnic (mastermind představuje systematicky vedená pracovní setkání cílená na konkrétní témata či problémy účastnic s využitím skupinové dynamiky).

 

Co dále čekalo účastnice kromě koučinku a poradenství?