Videoukázky z našich předchozích projektů

Home / Videoukázky z našich předchozích projektů

Projekty pro ženy pečující o malé děti realizujeme soustavně od roku 2006. K našim nejúspěšnějším patří projekt FIT FOR FLEXI, který pomohl více než 90 ženám s osobním a pracovním restartem. Zároveň jsme pořádali diskusní workshopy po celé ČR s více než 200 zástupci firem, neziskového a veřejného sektoru. Společně jsme diskutovali nad možnostmi vytváření flexibilních podmínek pro pracovní uplatnění žen s malými dětmi. Projekt realizovala naše vzdělávací agentura Channel Crossings společně s neziskovou organizací Spiralis. Své zkušenosti nám předali také zahraniční partneři z Německa, Švédska a Polska.

Projekt získal Národní cena kariérového poradenství 2014 od Centra Euroguidance.

Kariérové poradensví a koučink v Channel Crossings

Dokument o projektu FIT FOR FLEXI