Podmínky účasti

Home / Podmínky účasti

PRO KOHO JE ÚČAST URČENA?
Účast je otevřena rodičům pečujícím o malé děti (do 15 let). Zaměřujeme se na podporu rodičů s bydlištěm ve Středočeském kraji, účastnit se však mohou i rodiče s bydlištěm mimo STČ kraj (př. Praha). Podpora je směřována především ženám (ale nevylučujeme i účast mužů, kteří jsou hlavními pečovateli v rodině). Cílem projektu je pomoci ženám uspět na trhu práce, ať už se jedná o ženy na mateřské/rodičovské dovolené, nezaměstnané či ohrožené nezaměstnaností. Hlavní místo realizace je v Dobřichovicích, kde je možné rovněž zajištění bezplatného hlídání dítěte. Leták o projektu si můžete stáhnout zde. Skupinový program probíhá 1xtýdně (úterky 8:30-14:00) a je doplněn individuálním koučinkem/poradenstvím cca 1x14 dní.

PREFERENČNÍ KRITÉRIA VÝBĚRU ÚČASTNIC

  • Osobní situace
    Ženy na rodičovské dovolené, nezaměstnané ženy, ženy samoživitelky, ženy pečující o více dětí aj.
  • Motivace k aktivní a dlouhodobé účasti v projektu
    Osobní závazek k aktivní a pravidelné účasti po celou dobu programu
  • Potřebnost podpory
    Vyšší potřeba dalšího rozvoje znalostí, dovedností a kompetencí pro trh práce

VÝBĚR ZÁJEMKYŇ
Po vyplnění online dotazníku pozveme vybrané zájemkyně k osobnímu setkání na začátku února. Do každé etapy vybereme max. 12 účastnic (celkem za projet zrealizujeme 3 etapy). Projekt je zaměřen na podporu menšího počtu účastnic a nabízí dlouhodobou a komplexní pomoc ženám při návratu na trh práce.

Harmonogram výběru:
3-4/2018 (3. etapa, max. 12 účastnic), program pro účastnice trvá od začátku 4/2018 do 10-11/2018

HARMONOGRAM 3. ETAPY

KROK 1
VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMKYNĚ
(3. etapa: do 18. 3. 2017)
Všechny zájemkyně nejprve vyplní online vstupní dotazník.

KROK 2
OSOBNÍ SETKÁNÍ S VYBRANÝMI ZÁJEMKYNĚMI
(předpokládané datum 27. 3. 2018)
Z dotazníků vybereme zájemkyně, které pozveme na osobní setkání.

KROK 3
FINÁLNÍ VÝBĚR ÚČASTNIC
(do konce března 2017)
Do programu vybereme max. 12 finálních účastnic + 3 náhradnice

PODMÍNKY ÚČASTI
Účast v programu je díky podpoře z Evropského sociálního fondu zdarma. Účastnicím projektu zajistíme také bezplatní hlídání dítěte po dobu vzdělávání. Vzhledem k dlouhodobosti spolupráce bude od účastnic vybírána vratná kauce ve výši 2 000 Kč. Kauce bude účastnicím vrácena po ukončení programu po splnění min. podmínek účasti (min. 80% docházka a min. 80% naplnění požadavků absolvovaných vzdělávacích modulů). V případě nemoci účastnic/dětí či dalších neočekávaných okolností budou podmínky vrácení kauce řešeny individuálně.